Pro klasifikaci výstupů je použita saská stupnice.

VAJOLETKY

Situace
Plánek 1: Vajoletky - situace

Velká věž
Plánek 2: Velká věž

Velká věž

 1. První komín II H. Scholze, F. Siegmund 5. 7. 1893
  Trhlinou v SZ stěně do levého komína a na vrchol.
 2. Střední komín II pravděpodobně R. Kašpar 1. 10. 1893
  SZ komínem.
 3. Pravý kout III pravděpodobně R. Kauschka 1904
  Cestou 2., po římse doprava do vhloubení a tím na vrchol.
 4. Jankovitá cesta VI Josef Čihula, M. Machovič 22. 4. 1957
  Z údolí žlutým lámavým koutm podél spáry ke kruhu a vpravo na plošinku. Vrcholovou stěnou přes 2. kruh na vrchol.
 5. Nová údolní stěna VI němečtí lezci před r. 1940
  Vlevo od cesty 6. středem hladké červené stěnky do členitého vhloubení, tím pod převis. Zprava nad převis (kruh) a plotnou přes skobu na vrchol.
 6. Stará údolní cesta IV Rudolf Kauschka, A. Steinjan, K. Portsch, R. Haesler, E. König 6. 7. 1906
  Koutovou spárou zleva na předskalí údolní stěny. Traverz vpravo do spáry, výše traverz plotnou vlevo k údolnímu komínu a jím na vrchol.
 7. Hladká cesta VI Josef Čihula 31. 10. 1959
  Z náhorní strany po levém rameni pod V stěnu. Nejprve středem, pak vpravo po hraně.

Malá věž a Okrajovka
Plánek 3: Malá věž a Okrajovka

Malá věž

 1. Normální cesta II
  Středním náhorním komínem a vlevo na vrchol.
 2. Krátká stěnka II
  Vpravo od cesty 1. stěnkou a spárou.
 3. Traverzová cesta III
  Z náhorní strany při pravém (SZ) rohu šikmo vpravo přes Z stěnku na J balkón a koutovou spárou vpravo.
 4. Jižní kout IV němečtí lezci před r. 1940
  V levé části údolní stěny koutovým vhloubením (kruh) na J balkón a cestou 3. na vrchol.
 5. Pilířová cesta VI Zdeněk Hluštík--Jiří Jíra 13. 7. 1974
  Vpravo od cesty 4. lámavou hranou kouta k hrotu (smyčka). Traverz vpravo ke kruhu. Převislou stěnkou na plotnu a přímo vzhůru (nebo vpravo komínem) na J balkón a cestou 3.
 6. Originál pilířová  VII J.Jíra 1974
  Spárou v plotně ke kruhu a travers vlevo na hranu. Dále jako Pilířová cesta.
 7. Dlouhé prsty VIIIb
  Spárou v plotně ke kruhu a mírně vlevo ke kruhu Pilířové cesty.
 8. Bleskova hrana VII J. Macháček, J. Jíra 1988
  Vlevo od komína přímo po hraně ke kruhu. Dále přímo přes převis na balkon a spárou nad balvanem.
 9. Schmidtův komín III Rudolf Kauschka, A. Steinjan 7. 4. 1907
  Hlubokým komínem středem údolní stěny přes kruh a převis na J balkón a cestou 3. na vrchol.
 10. Kosa Nostra VIIIc M. Vyvadil, M. Lopota
  Vlevo od žluté‚ spáry stěnou ke kruhu. Přímo pod převis, přes něj ke 2. kruhu a vpravo stěnkou na vrchol.
 11. Varianta Kosy VIIc
  Od kruhu doleva na hranu a tou pod převis. Od 2. kruhu doleva za hranu.
 12. Extempóre IXa P. Lukášek, R. Vytiska
  přes 1. Kruh Kosy Nostry doprava ke kruhu a stěnou na vrchol.
 13. Žlutá spára VIIc Josef Čihula 2. 4. 1961
  Puklinou v pravé části údolní stěny ke kruhu, spárou na V balkón a vlevo koutovou spárou.
 14. Pandžábská  hrana IX P. Lukášek, O. Vykouk
  Východní hranou přes 3 kruhy na balkón a koutovou spárou.
 15. Východní stěna VII Jiří Jíra--Zdeněk Hluštík, M. Hložek 31. 7. 1974
  Podél trhliny vlevo do kouta ke kruhu. Vzhůru na polici a levou spárou vpravo na vrchol.
 16. Oldova cesta VI Oldřich Kopal s druhy 1953
  Z náhorní strany S rohem, šikmo vlevo za roh ke kruhu pod převislou V stěnkou a tou šikmo vpravo na vrchol.
 17. Varianta VI
  Od kruhu převislou spárou.
 18. Lahůdkový kout IV Josef Čihula, M. Machovič 31. 10. 1959
  Vpravo od S rohu koutovým vhloubením a převislou stěnou pod vrcholovou hlavičku.
 19. Májová  cesta VI P. Boček 1. 5. 1989
  Středem stěnky přes 2 kruhy.
 20. Rachot lebek VIIIa M. Suk, T. Hutník 1992
  Vlevo od Májové hladkou stěnkou k začátku sokolíku a přímo přes kruh na předskalí.
 21. Ganjijumping V V. Brožka, Háša
 22. Bredyho cesta VIIb T. Bretschneider
  Po hraně ke hrotu, travers doleva ke kruhu a vzhůru na plošinu.

BACK